Kvalitet & Miljö

Vårt mål är att sätta fokus på ditt behov och anpassa oss efter era önskemål


Kontakta oss

Kvalitet & Miljö

KVALITETSPOLICY

Vi på Mrs.Clean har en omfattande kvalitetspolicy som täcker alla våra tjänster.
Policyn avser alla arbetsuppgifter från en registrerad order tills att varan eller tjänsten är levererad till kund.

MILJÖZONER

Miljön är en angelägenhet för alla, och därför har vi på Mrs.Clean en utarbetad miljöpolicy.
Den innebär att samtliga anställda i sitt dagliga arbete ska lägga in miljöaspekten vid beslut och åtgärder i jobbet. Men det räcker inte med det.

Av luftföroreningarna kommer merparten från utlandet. Av det som produceras i Sverige står dock bilarna för den största delen. Eftersom vi bland annat arbetar med fordonstransporter har vi ett ansvar.
För att tillgodose våra egna och våra kunders högt ställda miljökrav, har vi en vagnpark som uppfyller alla krav för transporter i miljözonerna.

Bestämmelserna om miljözoner regleras i trafikförordningen (1998:1276)

MILJÖPOLICY

Vårt mål är att ta bort vår negativa miljöpåverkan och därigenom bidra till en
bättre miljö genom att:

MILJÖANSVAR

Du är välkommen

att kontakta oss


0700-739740


boka@mrsclean.se